AlexIT - E-Hälsa applikationer

Livsstilskiosk

AlexIT AB har utvecklat ett koncept med en s k IT-kiosk som kan stå i angränsning till ett väntrum eller i butik, där patienter och kunder kan hänvisas eller på eget initiativ genomföra några av våra hälsotest.
Vi erbjuder specifika levnadsvanetest i sju olika områden med evidensbaserade frågor och råd om: alkohol, tobak, fysisk aktivitet, matvanor, stress, mental hälsa och sömn. En viktig funktion i våra e-hälsa lösningar är att ge så ingående statistik som möjligt till den enskilda enheten som använder sig utav datoriserade livsstilstest. Denna statistik ger enheten en bild av andel med ohälsosamma levnadsvanor uppdelad på ålder och kön, som underlag för fortsatt planering av sjukdomsförebyggande insatser. Statistiken mejlas varje månad med en sammanställning över antal test den senaste månaden och totala antalet det senaste året. Dessutom ges en detaljerad statistik över vilken personalkategori som har hänvisat till testet andelen som gjort testen på eget initiativ

Användare

Här presenteras några av våra användare: Apotek Hjärtat har valt att placera kiosker i några av sina butiker. Här passar de bra in med deras livsstilsartiklar, och kan fungera som en länk mellan kund och personal. I Region Skåne har man under en tid haft ett antal kiosker utplacerade på några vårdcentraler, däribland Laröd och Fågelbacken. Planen är att expandera detta till fler vårdcentraler runt om i regionen. Landstinget i Kronoberg - de flesta vårdcentraler har en kiosk i väntrummet som ett erbjudande till de patienter som söker vård. Kioskerna används också som ett kartläggningsverktyg av personalen i mötet med vissa patientgrupper.

Konceptet

Grundkonceptet består i korthet av en dator med pekskärm som enkelt placeras på något lämpligt ställe där man relativt ostört besvarar frågorna genom att trycka direkt på skärmen. Datorn genererar en personlig sammanställning av svaren med tips och råd om eventualla ändringar som bedöms som angelägna t ex att man bör öka sin fysiska aktivitet till en viss nivåp enligt de rekommendationer som finns i Sverige.

Variation med kvitto

Om det är dåligt med utrymme eller kanske inte passar med A4 utskrifter, finns även IT-kiosken i en mindre variant som skriver ut återkopplingen på ett kvitto, det är samma frågor som i standard versionen. Detta Hälsokvitto innehåller kort information om ens levnadsvanor, och pekar användaren till fler källor för mer information.

Beställning av kiosk

För att beställa möbeln används detta formulär